EBM

EBM (Evidence Based Medicine),

po polsku: medycyna oparta na faktach, to postępowanie kliniczne oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych.

Dobry lekarz powinien opierać swoją działalność na dwóch filarach: doświadczeniu klinicznym i najlepszych dostępnych danych dotyczących określonej specjalizacji.

Opieranie się tylko i wyłącznie na jednym z filarów może sprawić, że leczenie będzie nieskuteczne.

Kuracje oparte tylko i wyłącznie na doświadczeniu lekarza bardzo szybko stają się przestarzałe.

Leczenie wspierane dowodami naukowymi zaczerpniętymi z literatury także może okazać się nieskuteczne, jeżeli personel medyczny nie będzie miał wystarczającego doświadczenia.

Podczas terapii lekarz musi także brać pod uwagę indywidualną historię leczenia każdego pacjenta.

boostrix aerozol