Ryzyko związane z uczestnictwem w badaniach klinicznych

Ryzyko związane z uczestnictwem w badaniach klinicznych

  Poprzedni artykuł dotyczył korzyści wynikających z uczestnictwa w badaniach klinicznych. Nie zapominajmy jednak także o określonym ryzyku związanym z procedurą eksperymentalną. Przed podjęciem tego rodzaju decyzji powinieneś skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym. Twój lekarz musi wiedzieć o podjętych przez ciebie alternatywnych...

Co pacjenci muszą wiedzieć na temat EBM (część I)?

Co pacjenci muszą wiedzieć na temat EBM (część I)?

  Po przeprowadzeniu odpowiedniej diagnozy lekarz prowadzący powinien zarekomendować określoną metodę leczenia. Przy jej ustalaniu doktor może odnieść się do ustaleń medycyny opartej na weryfikowalnych faktach (EBM). Czym jest EBM? Najprościej rzecz ujmując to postępowanie kliniczne, którego założenia oparte są na najlepszych dostępnych...

Korzyści wynikające z uczestnictwa w badaniach klinicznych

Korzyści wynikające z uczestnictwa w badaniach klinicznych

  Pacjenci często zastanawiają się nad korzyściami płynącymi z uczestnictwa w klinicznych badaniach eksperymentalnych. Z jednej strony istnieje możliwość całkowicie darmowego skorzystania z leków, z drugiej – ryzyko niepowodzenia może być spore. Testowane leki zwykle nie są szkodliwe (wcześniej zawsze przeprowadza się odpowiednie eksperymenty...

Jak należy zachowywać się podczas szpitalnych wizyt (część II)?

Jak należy zachowywać się podczas szpitalnych wizyt (część II)?

Jak należy zachowywać się podczas szpitalnych wizyt (część II)? W poprzednim artykule zająłem się kwestią zasad, które powinniśmy przestrzegać podczas wizyty w szpitalu. Inną równie istotną kwestią są zakazy. Nie będąc tego świadomymi możemy naruszać szpitalne przepisy dotyczące odwiedzin chorych w szpitalu.   Czego zatem powinniśmy...

Jak należy zachowywać się podczas szpitalnych wizyt (część I)?

Jak należy zachowywać się podczas szpitalnych wizyt (część I)?

  Odwiedzając swoich najbliższych w szpitalu należy pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad. Musimy zaplanować naszą wizytę w taki sposób, by nie zaszkodzić osobie chorej. Pamiętajmy, że nasze zachowanie ma wpływ także na innych pacjentów przebywających aktualnie w sali (co w polskich warunkach zdarza się dość często). Jeżeli nie wiesz, w...