Ryzyko związane z uczestnictwem w badaniach klinicznych

Ryzyko związane z uczestnictwem w badaniach klinicznych

  Poprzedni artykuł dotyczył korzyści wynikających z uczestnictwa w badaniach klinicznych. Nie zapominajmy jednak także o określonym ryzyku związanym z procedurą eksperymentalną. Przed podjęciem tego rodzaju decyzji powinieneś skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym. Twój lekarz musi wiedzieć o podjętych przez ciebie alternatywnych...

Jak należy zachowywać się podczas szpitalnych wizyt (część I)?

Jak należy zachowywać się podczas szpitalnych wizyt (część I)?

  Odwiedzając swoich najbliższych w szpitalu należy pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad. Musimy zaplanować naszą wizytę w taki sposób, by nie zaszkodzić osobie chorej. Pamiętajmy, że nasze zachowanie ma wpływ także na innych pacjentów przebywających aktualnie w sali (co w polskich warunkach zdarza się dość często). Jeżeli nie wiesz, w...

Co to jest EBM?

Co to jest EBM?

EBM (Evidence Based Medicine), po polsku: medycyna oparta na faktach, to postępowanie kliniczne oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych. Dobry lekarz powinien opierać swoją działalność na dwóch filarach: doświadczeniu klinicznym i najlepszych dostępnych danych dotyczących określonej specjalizacji. Opieranie się tylko i wyłącznie na...